PODEJMIJ WYZWANIE NA ROK 2023! Poznaj siebie!

 

Poznaj i rozwiń swoją osobowość.

Podczas moich konsultacji poznasz centralne aspekty swojej osobowości. Dowiesz się jak wspierać swój rozwój by rozkwitnąć, odnieść sukces i cieszyć się życiem.

 

Jung zidentyfikował kilka etapów procesu rozwoju osobowości:

1. Pierwszym krokiem jest poznanie i rozwój twojego "Ja", które jest świadomą częścią całości psychicznej.

Polecamy książkę: Andrzej Kuźmicki "PSYCHEDELIC EXPERIENCE: C.G.Jung, Metaphysics and New Visions of the World"

Ukazała się książka po tytułem

PSYCHEDELIC EXPERIENCE: C.G.Jung, Metaphysics and New Visions of the World

Opisuje ona i analizuje w świetle psychologii Junga zjawiska psychiczne związane z psychedelikami,

ale też idzie dalej opisując mechanizmy kreowania przez naszą psychę nowych czy alternatywnych wizji świata.

 

W „Niebezpiecznej Kapliczce”. Ezoteryczne wtajemniczenia Czesława Miłosza – mit, magia, kabała...

Zbigniew Bitka

W „Niebezpiecznej Kapliczce”. Ezoteryczne wtajemniczenia Czesława Miłosza- mit, magia, kabała...

(Tekst opublikowany pierwotnie w 'Kwartalniku Opolskim' (2013)

 

            Jedną z pierwszych prób całościowego ujęcia twórczości Czesława Miłosza, jej autor, Jan Błoński, zatytułował Miłosz jak świat. Ten tytuł  sprzed lat dobrze oddaje zakres poetyckich, kulturowych, filozoficznych i religijnych pasji oraz pisarskich dokonań nieżyjącego już Starego Poety, mieszkańca Nieobjętej ziemi, wygnańca w Ziemi Urlo… Licząca kilkaset stron, ogromna rozmiarami, wydana niedawno  biografia Czesława Miłosza Andrzeja Franaszka zachęca, wręcz kusi do kolejnych, pogłębionych  kontekstem życiowych perypetii poety interpretacji i reinterpretacji jego dzieł, które niejednokrotnie – zgodnie z romantyczną predylekcją - pisał często jako on, Czesław Miłosz, podmiot autorski jasno określony. Praca Franaszka ujawnia także wiele z licznych masek, za jakimi autor Zniewolonego umysłu się z różnych powodów ukrywał; mistrz literackich form był oczywiście również mistrzem artystycznego i życiowego - „ketmanu”.  Obiektywizujące ujęcie biograficzne sam Franaszek przekracza - ramy historyczno-literackiej monografii „otwierają się” się pod jego piórem w stronę egzystencjalnej opowieści o losie uwikłanego w historię pisarza - świadka okrutnego XX wieku.

 

Znaczenie psychologii głębi Carla G. Junga dla filozofii wychowania i praktyki pedagogicznej

 

Znaczenie psychologii głębi Carla G. Junga dla filozofii wychowania i praktyki pedagogicznej

Autor: Michał Kruszelnicki

 

W ogromnym dziele psychologicznym Carla G. Junga, problem edukacji nie zajmuje dużo miejsca. Szwajcarski uczony – nauczyciel akademicki, a następnie wieloletni lekarz – nigdy nie stworzył żadnej teorii pedagogicznej czy modelu wychowania. Najbardziej bezpośrednio związane z pedagogiką są eseje zebrane w objętościowo skromnym tomie Dzieł zebranych pt. O rozwoju osobowości. Niemniej jednak da się w wielu pracach Junga odnaleźć myśli, pojęcia i koncepcje, które mogą zainspirować filozofię wychowania i wzbogacić praktykę pedagogiczną. Zadaniu ich wyodrębnienia i skomentowania poświęcony jest niniejszy tekst. Dyskutuję w nim m.in. takie kwestie, jak: znaczenie wiedzy o typach psychologicznych dla podniesienia efektywności procesu kształcenia, rola mitów i baśni dla rozwoju psychiki dziecięcej, problem przeniesienia w relacji edukacyjnej i nieświadomego wpływu między nauczycielem i uczniem oraz rodzicem i dzieckiem. Próbuję też konstruować nauczanie jako relację archetypową i wydobyć rolę edukacji humanistycznej dla procesu zakorzeniania jednostki w archetypowej pamięci kultury symbolicznej.

 

Strony